Kętrzyn - Bezpieczne Miasto - Policja radzi - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Policja radzi

Kętrzyn - Bezpieczne Miasto

 

„KĘTRZYN – BEZPIECZNE MIASTO”
 
 Celem programu są odczuwalne dla społeczeństwa zmiany w obrębie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane poprzez:
 
 • zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości,
 • poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,
 • budowa więzi społecznych, kształtowanie wzorów współżycia społecznego oraz zwiększenie poszanowania przepisów, norm i zasad postępowania,
 • systematyczne ograniczanie i likwidowanie obszarów aktywności grup przestępczych,
 • kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 • prowadzenie programów z zakresu zapobiegania przestępstwom, bezpiecznego zachowania się, bezpiecznej zabawy i unikania wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących w życiu codziennym,
 • wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,
 • zmniejszenie niebezpieczeństwa wiktymizacji.
Zagadnienia objęte programem
 
1.  „Miejska mapa zagrożeń”

2. „Żyć bezpiecznie”w ramach którego realizowane będą następujące programy cząstkowe:

 • „Pomoc sąsiedzka”
 • „Współpracujemy”
 • „Unikajmy zagrożeń”
 • „Zero pobłażania”
 • „Uwaga – pożar”
3. „Znakowanie przedmiotów”

4. „Pomoc ofiarom przestępstw”

5. Miasto nocą” 

6. „Młodzież a zagrożenia” w ramach którego realizowane będą następujące programy cząstkowe:

 • „Dealer”
 • „Chrońmy młodzież”

7. „Bezpieczne dziecko”w ramach którego realizowane będą następujące programy cząstkowe:

 • „Bezpieczne ferie”
 • „Czyste place zabaw”
 • „Bezpieczne dojście do szkoły”
8. „Przemoc i alkohol”

9. „Bezpieczna ulica”w ramach którego realizowane będą następujące programy cząstkowe:

 • „Bezpieczny samochód”
 • „Bezpieczny dojazd”
 • „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
Powrót na górę strony