Kętrzyn oraz gmina Kętrzyn - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Twój Dzielnicowy

Kętrzyn oraz gmina Kętrzyn

Rejon 1

asp. sztab. Katarzyna Żach

tel. 89 752 92 72
 
tel. kom. 887 876 458
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn1@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje ulice:


Bolesława Prusa, Brzozowa, Broniewskiego Dębowa, Daszyńskiego, Emilii Plater, Jaśminowa, Kołłątaja, Kwiatowa, Klonowa, Mickiewicza, Mazurska, Mielczarskiego, Moniuszki, Polna, Poznańska, Pionierska, Plac Grunwaldzki, Pomorska, Powstańców Warszawy, Sienkiewicza, Słowackiego, Słoneczna, Sosnowa, Staszica, Żeromskiego Wyspiańskiego, Wąska, Wilcza, Wileńska, Willowa, Warmińska, Świerkowa, Żeromskiego

 

działania priorytetowe na okres od 01.08.2017 do 31.01.2018 rok

 

W Kętrzynie ulice Mielczarskiego-Daszyńskiego-Plac Piłsudskiego i ul. Pow, Warszawy  tworzą zamknięty szeregowymi  budynkami wielorodzinnymi  obszar  około 50 arów  zagospodarowany częściowo   garażami / ok. 30 garaży/ parkingami .Większość tego obszaru jest  jednak niezagospodarowana  , nieoświetlona, zakrzaczona.

W okresie I półrocza 2017r. w tym rejonie naniesiono na  Krajową Mapę Zagrożeń  27  zagrożeń / spożywanie alkoholu, zakłócenia porządku publicznego, grupowania się młodzieży.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie  niepokojących zjawisk, ograniczenie liczby nanoszonych na KMZB zagrożeń w rejonie (ulice Mielczarskiego-Daszyńskiego-Plac Piłsudskiego i ul. Pow, Warszawy) objętym działaniami priorytetowymi uporządkowanie w/wym. terenu , dążenie do doświetlenia rejonu oraz instalacji monitoringu wizyjnego.

 


Rejon 2

 asp. Grzegorz Gąsior

tel. 89 752 92 73
 
tel.kom. 887 876 161
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn2@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje ulice:

Gdańska, Górna, Harcerska, Kasztanowa, Kołobrzeska, Łąkowa, Miejska, Nasienna, Obrońców Westerplatte, Plac Piłsudskiego, Różana, Rataja, Rynkowa, Sikorskiego, Urocza, Wojska Polskiego

działania priorytetowego na okres od 01.08.2017r. do 31.01.2018r.

 

             Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócenia ładu i porządku publicznego  ul. Sikorskiego 72,72A,74,74A, spożywanie alkoholu, zakłócenie ładu i porządku publicznego. Ponadto w podanym rejonie dochodziło do kradzieży, kradzieży z włamaniem i niszczenia mienia. Informacje dotyczące spożywania alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego były również przekazywane przez mieszkańców w trakcie pełnionych służb obchodowych bezpośrednio dla dzielnicowego oraz dla administracji KTBS. Zdarzenia mają miejsce w porze dziennej i wieczorowo – nocnej.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, dążenie do całkowitego wyeliminowania zjawiska, podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez kontrole posesji przyległych do w/wym. budynków oraz  kontrole klatek schodowych gdzie gromadzą się osoby, spożywają alkohol, zakłócają ład i porządek publiczny – represja wykroczeń porządkowych i z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Podniesienie poziomu wiedzy  dot. przepisów Kodeksu Karnego,  Kodeksu Wykroczeń w  trakcie spotkań z mieszkańcami oraz  administracją KTBS.

 


Rejon 3

asp. Grzegorz Czerwiński

tel. 89 752 92 73

tel.kom. 887 876 188

e-mail: dzielnicowy.ketrzyn3@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00


Obsługuje ulice:

Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Dolna, Dąbrowskiego, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Kajki, Kopernika, Lipowa, Łokietka, Mieszka I, Parkowa, Piastowska, Poniatowskiego, Reja, Marii Curie-Skłodowskiej, Szpitalna, Sportowa, Stefana Batorego, Spacerowa, Sobieskiego, Szkolna, Skrajna, Targowa,  Wierzbowa

 

działania priorytetowego na okres od 01.08.2017r. do 31.01.2018r.

 

Gromadzenie sie osób na ławkach w parku przy Jeziorze Górnym w Kętrzynie tj. pas przy ul. Kajki oraz odcinek między ulicami Spacerową i Szpitalną gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania oraz do tego, że osoby śpią na ławkach. Zachowania takie trwają od wczenych godzin ranych do późnych godzin wieczorowo-nocnych.

Głównym celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do zmniejszenia liczby niepokojących zjawisk w rejonie objętym działaniami.


Rejon 4

st. asp. Jarosław Stanicki
 
tel. 89 752 92 72
 
tel.kom. 887 876 489
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn4@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje ulice:

Asnyka, Bydgoska, Brzechwy, Bałtycka, Budowlana, chopina, Cicha, Cukrownicza, Cmentarna, Dworcowa, Gałczyńskiego, Graniczna, Kościuszki, Kraszewskiego, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kaszubska, Kolejowa, Krótka, Linki, Limanowskiego, Leśna, Lanca, Mała, Mazowiecka, Norwida, Nowe Osiedle, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Ogrodowa, Olsztyńska, Osińskiego, Piwna, Pocztowa, Plac Słowiański, Pieniężnego, Pocztowa, Reymonta, Rycerska, Rybna, Rzemieślnicza, Samulewskiego, Staromiejska, Składowa, Tuwima, Traugutta, Usługowa, Wiejska, Wilanowska, Marii Zientary Malewskiej, Zatorze, Zielona, Zbożowa, Zjazdowa, Zamkowa

 

działania priorytetowe na okres od 01.08.2017 do 31.01.2018 rok

 

W Kętrzynie przy ul. Chopina  znajduje się kompleks byłego młyna  zabudowany pięcioma budynkami, ogrodzony  dwoma bramami  przy ul. Chopina i ul. Warmińskiej. Na terenie młyna grupują się osoby nieletnie i inne osoby. Świadczą o tym nowe graffiti , pozostawiane opakowania po alkohol, wybijane szyby w oknach. Na chwilę obecną część obiektu została wyodrębniona na bazę transportową. Właściciel obiektu na chwile obecną  nie jest zainteresowany  właściwym zabezpieczeniem obiektu. Z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa  zwłaszcza osób nieletnich należy podjąć działania  zmierzające do właściwego zabezpieczenia obiektu przed osobami postronnymi.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie powyższych zagrożeń poprzez wpłynięcie na właściciela obiektu o prawidłowe go zabezpieczenie i oznakowanie oraz wyeliminowaniem osób nieuprawnionych do przebywania na terenie obiektu.


Rejon 5

mł. asp. Robert Żyrkowski

tel. 89 752 92 77
 
tel.kom. 887 876 462
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn6@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje miejscowości:

Biedaszki Małe, Biedaszki Duże, Bałowo, Filipówka, Grabno, Godzikowo, Koczarki, Kotkowo, Linkowo, Langanki, Łazdoje, Muławki, Wilkowo, Stachowizna, Salpik, Sławkowo, Trzy Lipy, Nakomiady, Nowa Wieś Kętrzyńska, Pręgowo, Windykujmy

 

działania priorytetowe na okres od 01.08.2017 do 31.01.2018 rok

 

Z uwagi na występowanie brakujących oznaczeń nieruchomości w miejscowościach: Nakomiady , Koczarki, Langanki, Muławki, Pręgowo, Wilkowo, Łazdoje i Stachowizna  co utrudnia dotarcie na miejsce odpowiednim służbom ratunkowym szczególnie w porze nocnej. W rejonie położonych w/wym. miejscowości znajdują się liczne posesje, których zlokalizowanie przez służby ratownicze jest utrudnione co wiąże się z koniecznością ustawienia drogowskazów z nr posesji.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest uUporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy, także instytucje, służby porządkowe i ratunkowe przez umieszczenie drogowskazów z nr posesji których zlokalizowanie jest utrudnione

 

 


Rejon 6

mł. asp. Artur Żejmo

tel. 89 752 92 77
 
tel.kom. 887 876 129
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn6@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje miejscowości:

Cegielnia, Czerniki, Gnatowo, Gierłoż, Gałwuny, Jeżewo, Jankowo, Kruszewiec, Karolewo, Kwiedzina, Koskajmy, Nowa Różanka, Nowy Mikielnik, Mażany, Mariany, Marszewo, Owczarnia, Pożarki, Parcz, Stara Różanka, Wopławki, Wymiary, Wilamowo

 

działania priorytetowe na okres od 01.08.2017 do 31.01.2018 rok

 

Pas drogowy oraz teren kompleksu leśnego przy drodze powiatowej nr 1799N od skrzyżowania  dróg  Kętrzyn - Srokowo do skrzyżowania dróg Mażany- Radzieje w tym teren przy czynnym wysypisku śmieci.  W ostatnim okresie w rejonie tym stwierdzono powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci.  W większości jest to gruz budowlany wywożony prawdopodobnie przez firmy  zajmujące  się robotami budowlanymi oraz odpady z warsztatów samochodowych.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest dążenie do wyeliminowania niepożądanego  zjawiska.