Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Skargi i wnioski

UWAGA!

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym
związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, w trosce
o zdrowie pracowników jednostki i interesantów, wszelkie skargi, wnioski i prośby należy kierować do jednostki Policji drogą pisemną lub elektroniczną.

W przypadku wątpliwości, co do sposobu załatwienia sprawy istnieje możliwość kontaktu telefonicznego

z POWIATOWĄ INFORMACJĄ POLICYJNĄ pod nr tel. 47 73 512 00.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KĘTRZYNIE

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie - insp. Dariusz Ślęzak lub

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie - mł. insp. Marcin Piechota

 

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 11.00 a dodatkowo w każdy

poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00 ( prosimy o wcześniejsze zapisywanie się w sekretariacie - tel. 47 73 512 11 )

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

Adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 5, 11-400 Kętrzyn

tel. 47 73 512 00 , fax: 47 73 512 05

e-mail: komendant@ketrzyn.ol.policja.gov.pl

 

W dniach roboczych, w godzinach urzędowania (7:30-15:30) w sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje

w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie

nadkom. Patrycja  Mazurek - pokój nr 17

 

Komendant Wojewódzki Policji przyjmuję interesantów w sprawach skarg i wniosków

 w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00

                                                            Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6/8, 10-950 Olsztyn,  fax. 47 73 155 05, skargi@ol.policja.gov.pl

 

Komendant Komisariatu Policji w Reszlu i Komendant Komisariatu Policji w Korszach

przyjmują interesantów w dniach roboczych w godzinach urzędowania.

 

Właściwym do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg na policjantów i pracowników KPP w Kętrzynie oraz jednostek podległych jest

Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie (art. 228 kpa).

 


 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   


Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
        formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/