Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Skargi i wnioski

Komendant przyjmuje interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-11:00
- każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu 89 752-92-11.
 
 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).

Skagi i wnioski składać można osobiście w siedzibie Komendy  Powiatowej Policji w Kętrzynie  przy ul. Wojska Polskiego 5,  w godzinach urzędowania jednostki  7:30-15:30


ponadto moża je złożyć w formie elektronicznej na adres:

email: komendant@ketrzyn.ol.policja.gov.pl

 

Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniony jest także Specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia:

nadkom. Patrycja Mazurek

telefon: 89 752-92-25

W nagłych przypadkach gdy jesteś świadkiem przestępstwa dzwoń pod numer: 997

 


 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   


Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
        formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/