Kętrzyn oraz gmina Kętrzyn - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Twój Dzielnicowy

Kętrzyn oraz gmina Kętrzyn

Rejon 1

asp. sztab. Katarzyna Żach

tel. 89 752 92 72
 
tel. kom. 887 876 458
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn1@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje ulice:


Bolesława Prusa, Brzozowa, Broniewskiego Dębowa, Daszyńskiego, Emilii Plater, Jaśminowa, Kołłątaja, Kwiatowa, Klonowa, Mickiewicza, Mazurska, Mielczarskiego, Moniuszki, Polna, Poznańska, Pionierska, Plac Grunwaldzki, Pomorska, Powstańców Warszawy, Sienkiewicza, Słowackiego, Słoneczna, Sosnowa, Staszica, Żeromskiego Wyspiańskiego, Wąska, Wilcza, Wileńska, Willowa, Warmińska, Świerkowa, Żeromskiego

 

działania priorytetowe na okres od 01.02.2018 do 31.07.2018 rok

 

 

W Kętrzynie  przy ul. Żeromskiego mieści się park różany z placem zabaw dla dzieci nad którym nadzór sprawuje Urząd Miasta Kętrzyn. Według zgłoszeń mieszkańców tej ulicy oraz osób które przychodza z małymi dziećmi w miejscu tym dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania placu butelkami i puszkami, palenia papierosów oraz licznych spotkań w porach nocnych młodzieży co prowadzi do zakłócania ładu i porządku oraz spoczynku nocnego.

 

 

Głównym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie  niepokojących zjawisk.

 


Rejon 2

 asp. Grzegorz Gąsior

tel. 89 752 92 73
 
tel.kom. 887 876 161
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn2@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje ulice:

Gdańska, Górna, Harcerska, Kasztanowa, Kołobrzeska, Łąkowa, Miejska, Nasienna, Obrońców Westerplatte, Plac Piłsudskiego, Różana, Rataja, Rynkowa, Sikorskiego, Urocza, Wojska Polskiego

działania priorytetowego na okres od 01.02.2018r. do 31.07.2018r.

 

Gromadzenie się młodzieży /uczni Zespołu Szkół ul. Wojska Polskiego 12/ w rejonach posesji sąsiadujących ze szkołą tj. posesje obiektów ul. Wojska Polskiego 14 i 20. Niepokojące zjawiska występują w godz. 7.30-15.00 podczas przerw międzylekcyjnych, zjawiskom tym towarzyszy zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie mienia, zakłócenia porządku publicznego, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowympoprzez przechodzenie przez jezdnię w miejscach niewyznaczonych. 

 

Głównym celem do osiągnięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, dążenie do całkowitego wyeliminowania zjawiska, podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez kontrole posesji przyległych do w/w budynków.

 


Rejon 3

asp. Grzegorz Czerwiński

tel. 89 752 92 73

tel.kom. 887 876 188

e-mail: dzielnicowy.ketrzyn3@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00


Obsługuje ulice:

Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Dolna, Dąbrowskiego, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Kajki, Kopernika, Lipowa, Łokietka, Mieszka I, Parkowa, Piastowska, Poniatowskiego, Reja, Marii Curie-Skłodowskiej, Szpitalna, Sportowa, Stefana Batorego, Spacerowa, Sobieskiego, Szkolna, Skrajna, Targowa,  Wierzbowa

 

działania priorytetowego na okres od 01.02.2018r. do 31.07.2018r.

 

Gromadzenie się osób na terenie targowiska miejskiego i w okolicy sklepu Biedronka w Kętrzynie ul. Jagiełły 1, gdzie osoby zaczepiają przechodniów i proszą o pieniądze, czym zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają, spożywają alkohol. Zachowania takie trwają od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczorowo-nocnych. We wskazanych miejscach od stycznia 2017  roku w tym rejonie miały miejsce 63 interwencje policji z tego 24 dotyczyło spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby pijane, 5 włamań i uszkodzeń mienia oraz 34 kradzieże.

Głównym celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do zmniejszenia liczby niepokojących zjawisk w rejonie objętym działaniami.


Rejon 4

st. asp. Jarosław Stanicki
 
tel. 89 752 92 72
 
te. kom. 887 876 489
 
W ZASTĘPSTWIE
asp. szt. Katarzyna Żach
 
tel. 89 752 92 72
 
 
tel. kom. 887 876 458
 
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn4@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje ulice:

Asnyka, Bydgoska, Brzechwy, Bałtycka, Budowlana, chopina, Cicha, Cukrownicza, Cmentarna, Dworcowa, Gałczyńskiego, Graniczna, Kościuszki, Kraszewskiego, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kaszubska, Kolejowa, Krótka, Linki, Limanowskiego, Leśna, Lanca, Mała, Mazowiecka, Norwida, Nowe Osiedle, Niepodległości, Orkana, Orzeszkowej, Ogrodowa, Olsztyńska, Osińskiego, Piwna, Pocztowa, Plac Słowiański, Pieniężnego, Pocztowa, Reymonta, Rycerska, Rybna, Rzemieślnicza, Samulewskiego, Staromiejska, Składowa, Tuwima, Traugutta, Usługowa, Wiejska, Wilanowska, Marii Zientary Malewskiej, Zatorze, Zielona, Zbożowa, Zjazdowa, Zamkowa

 

działania priorytetowe na okres od 01.02.2018 do 31.07.2018 rok

 

      W Kętrzynie pomiędzy ulicami Asnyka – Pocztowa – Traugutta,  znajduję się skwer zieleni w raz znajdującym się tam chodnikiem, ławkami. W  roku 2017  w tym rejonie w godzinach wieczorowo nocnych dochodziło do uszkodzenia ławek, przewracania śmietników, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu zieleni, opakowaniami i butelkami po alkoholu. W pobliskich zakrzaczeniach nn. osoby załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. W podanym okresie  czasu zgłoszono jedno wykroczenie zarejestrowane w RSOW z art. 124 KW. W bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego obszaru znajduje się sklep z alkoholem ul.  Traugutta 21, gdzie zakupowany jest alkohol.  Wskazany obszar jest wizytówka miasta dla osób przyjezdnych z pobliskich miejscowości, które z przystanku autobusowego kierują się do centrum miasta. Wiedza dzielnicowego potwierdza, iż na wskazanym obszarze występują wskazane nieprawidłowości, świadczą o tym pozostawione śmieci w zakrzaczeniach oraz informację od osób sprzątających teren miasta.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie  niepokojących zjawisk i zagrożeń w rejonie objętym działaniami priorytetowymi, właściwsze  zagospodarowanie i rewitalizacja terenu zieleni, dążenie do doświetlenia rejonu oraz instalacji monitoringu wizyjnego


Rejon 5

mł. asp. Robert Żyrkowski

tel. 89 752 92 77
 
tel.kom. 887 876 462
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn6@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje miejscowości:

Biedaszki Małe, Biedaszki Duże, Bałowo, Filipówka, Grabno, Godzikowo, Koczarki, Kotkowo, Linkowo, Langanki, Łazdoje, Muławki, Wilkowo, Stachowizna, Salpik, Sławkowo, Trzy Lipy, Nakomiady, Nowa Wieś Kętrzyńska, Pręgowo, Windykujmy

 

działania priorytetowe na okres od 01.02.2018 do 31.07.2018 rok

 

Wilkowo 32 sklep spożywczo-przemysłowy w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu . W dzień oraz wieczorami osoby  zakupujące alkohol w ww. punkcie  spożywają go w rejonie sklepu, a także w rejonie sąsiadującym ze sklepem.  Osoby te zakłócają spokój mieszkańcom okolicznych budynków, wywołują zgorszenie u osób małoletnich. Problem był  zgłaszany dzielnicowemu przez mieszkańców miejscowości Wilkowo. W okresie od 2016 roku w związku z spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem porządku publicznego w obrębie sklepu policja przeprowadziła około 5 interwencji. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi oraz stosowano pouczenia. Podejmowane działania nie przyniosły rezultatu.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie nieporządanego zjawiska

 


Rejon 6

st. sierż. Justyna Śpiewak

tel. 89 752 92 77
 
tel.kom. 887 876 129
 
e-mail: dzielnicowy.ketrzyn6@ol.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 89 752 92 00

Obsługuje miejscowości:

Cegielnia, Czerniki, Gnatowo, Gierłoż, Gałwuny, Jeżewo, Jankowo, Kruszewiec, Karolewo, Kwiedzina, Koskajmy, Nowa Różanka, Nowy Mikielnik, Mażany, Mariany, Marszewo, Owczarnia, Pożarki, Parcz, Stara Różanka, Wopławki, Wymiary, Wilamowo

 

działania priorytetowe na okres od 01.02.2017 do 31.07.2018 rok

 

Pas drogowy oraz teren kompleksu leśnego przy drodze powiatowej nr 1799N od skrzyżowania  dróg  Kętrzyn - Srokowo do skrzyżowania dróg Mażany- Radzieje w tym teren przy czynnym wysypisku śmieci.  W ostatnim okresie w rejonie tym stwierdzono powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci.  W większości jest to gruz budowlany wywożony prawdopodobnie przez firmy  zajmujące  się robotami budowlanymi oraz odpady z warsztatów samochodowych.

 

Głównym celem do osiągnięcia jest dążenie do wyeliminowania niepożądanego  zjawiska.