Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Adaptacja zawodowa policjantów w powiecie kętrzyńskim

W lipcu na ulicach Kętrzyna i okolic pojawią się dodatkowe patrole. Szeregi policjantów kętrzyńskiej jednostki zasiliło sześciu nowych funkcjonariuszy, odbywających etap adaptacji zawodowej. Adepci służbę pełnić będą pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy, którzy służą młodym kolegom fachową wiedzą i niezbędną pomocą. Jest to forma służby policyjnej realizowana po zakończeniu policyjnego kursu podstawowego.

Dzisiaj (02.07.2018) na terenie powiatu kętrzyńskiego adaptację zawodową rozpoczęło sześciu funkcjonariuszy. Okres adaptacji zawodowej to dla tych funkcjonariuszy doskonała okazja, aby ugruntować wiedzę zdobytą w szkole Policji, a także przekonać się, jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta. Będą pełnić służbę pod okiem doświadczonych policjantów z Kętrzyna, Korsz i Reszla. 

Młodzi adepci zostali delegowani do służby na terenie miasta i gminy Kętrzyn zgodnie z „Ramowymi zasadami odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej, delegowanych do czasowego pełnienia służby”. Adaptacja zawodowa wymaga odbycia przez każdego policjanta 37 takich służb. Jednym z podstawowych zadań będzie zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Obecność funkcjonariuszy możliwa jest dzięki wsparciu udzielonemu przez lokalne władze samorządowe.