Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Przewożenie dzieci w foteliku samochodowym

Bezpieczeństwo dzieci podczas jazdy samochodem zależy w dużej mierze od ich rodziców i opiekunów. Zasady, których należy przestrzegać, zostały określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie ma znaczenia czy dziecko podróżuje na krótkiej czy długiej trasie. Ryzyko występuje w obu tych przypadkach. Dlatego zawsze należy przewozić dziecko zgodnie z wymogami przepisów prawa: w fotelikach ochronnych lub w pasach bezpieczeństwa.

Kategorie pojazdów:

•          M1 – pojazdy do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

•          M2 – pojazdy do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc i o masie maks. mniejszej niż 5 ton

•          M3 – pojazdy do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc i o masie maks. większej niż 5 ton

•          N1 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. mniejszej niż 3,5 tony (tzw. sam. dostawcze)

•          N2 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. większej niż 3,5 tony, ale nie przekraczającej 12 ton

•          N3 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. większej niż 12 ton

  • W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3,  wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

- masą i wzrostem dziecka oraz  właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

  • Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3 na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami.
  • Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

 

Kierującemu pojazdem zabrania się:

• przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka;

• przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3,  niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci;

• przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci.

 Przepisy stanowią również, że: „foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane”. Narzuca to na rodziców obowiązek dokładnego zapoznania się z tymi zaleceniami oraz podkreśla odpowiedzialność za dostosowanie się do nich.

Bardzo niebezpiecznym zachowaniem jest przewożenie młodszych dzieci na kolanach. W razie zderzenia przejmują one rolę „poduszki powietrznej”, ponieważ swoim ciałem ochraniają osobę, która trzyma je na kolanach. W rezultacie same doznają bardzo poważnych urazów.

Przewożąc dziecko w samochodzie, rodzice powinni pamiętać:

 Dziecko musi być w pasach bezpieczeństwa lub w foteliku ochronnym (w zależności od jego wieku, wagi i wzrostu).

• Zawsze należy jeździć z bezpieczną prędkością.

• Nie można wykonywać ryzykownych manewrów (np. wyprzedzania, gwałtownego hamowania), które obniżają komfort jazdy i zwiększają ryzyko wypadku.

• Jeśli dziecko ma podwieźć osoba spoza najbliższej rodziny, należy upewnić się, że jest ona godna zaufania i będzie respektować przepisy prawa.

• Dziecko powinno wysiadać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nigdy od strony jezdni.

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.