Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: O zawodzie policjanta z klasą mundurową rozmawiał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie odwiedzili uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Marii Curi Skłodowskiej w Kętrzynie. Podczas wizyty młodzież miała okazję, poznać tajniki pracy policji. O zawodzie policjanta z uczniami rozmawiał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Tomasz Jaruszewski.

Wczoraj (08.09.17 r.) w kętrzyńskiej komendzie funkcjonariusze spotkali się z klasą mundurową Zespołu Szkół im. Marii Curi Skłodowskiej w Kętrzynie. Praktyczne informacje dotyczące pracy policjanta przekazane przez nauczyciela  mogły być zweryfikowane z poznaną rzeczywistością. Młodzież podczas spotkania, dowiedziała się m.in. o  hierarchii i stopniach obowiązujących w naszej formacji. Goście mieli okazję zwiedzić miejscową komendę Policji, zapoznać się z pracą funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Tomasz Jaruszewski opisał specyfikę i rangę zawodu policjanta. Odniósł się też do cech charakteru jakie powinien posiadać kandydat do tego zawodu. Wyjaśnił uczniom jak przebiega proces rekrutacji począwszy od testu wiedzy, poprzez test sprawnościowy oraz jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy w Policji. Młodzież z uwagą słuchała funkcjonariuszy i choć przed nimi dużo nauki, wielu z nich deklarowało, że w przyszłości wstąpi w szeregi policji.

Życzymy powodzenia!!!