Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”- konsultacje społeczne

W Kętrzynie ruszyły konsultacje społeczne, dzięki którym to mieszkańcy wskażą, które miejsca na mapie miasta oraz powiatu uważają za najbardziej niebezpieczne. Przez cały luty przedstawiciele wszystkich samorządów z powiatu, przedstawicieli instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, zakładów pracy, a w szczególności mieszkańców współpracować będą z Policją, co zaowocuje stworzeniem interaktywnej mapy zagrożeń.

Wczoraj o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyły się konsultacje społeczne dot. stworzenia "mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu kętrzyńskiego . Opracowanie mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców miast i wsi, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy. W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Wczorajsze spotkanie otwiera cykl konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie, ewaluację i wykorzystywanie takich map zagrożeń.

Kolejne konsultacje o zasięgu gminnym zorganizowane zostaną w najbliższych tygodniach. O miejscach i terminach konsultacji będziemy informować na bieżąco.