Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

wYDZIAŁ pREWENCJI I rUCHU dROGOWEGO
 kOMENDY pOWIATOWEJ pOLICJI w Kętrzynie

ul. Wojska Polskiego 5
11-400 Kętrzynie
tel. (89)  752 92 42
fax (89)  752 92 94

 

 NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 

nadkom. Tomasz Jaruszewski

tel. (89) 752 92 40

 

Zastępca NACZELNIKa WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 

asp. szt. Grzegorz Linkiel

tel. (89) 752 92 70

 

Zastępca NACZELNIKa WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 

asp. szt. Zbigniew Bladosz

tel. (89) 752 92 55

 

ZESPÓŁ DS. PRASOWO-INFORMACYJNYCH, NIELETNICH, PATOLOGII I PREWENCJI KRYMINALNEJ

 

tel. (89) 752 92 16

 

ZESPÓŁ DS. WYKROCZEŃ

tel. (89) 752 92 75 lub (89) 752 92 76