Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Otwarte jednostki Policji. Policjanci rozmawiali z uczniami o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie odwiedzili uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie-Otwarte Jednostki Policji”. Na spotkaniu policjantka ds. nieletnich rozmawiała z uczniami na temat agresji rówieśniczej, demoralizacji, jak również wytłumaczyła znaczenie określeń takich jak: czyny karalne, odpowiedzialność prawna nieletnich.

Wczoraj (11.10.2018) w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie gościliśmy uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Na spotkaniu asp. szt. Monika Danielak wyjaśniła, kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Policjantka wytłumaczyła co oznacza określenie czyn karalny, przytaczając jednocześnie kilka artykułów z kodeksu karnego i wykroczeń. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjantka również poinformowała uczestników spotkania co to jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Następnie przypomniała zebranym uczniom, co należy rozumieć przez słowa agresja i przemoc. Omówiła rodzaje przemocy oraz sposoby postępowania w sytuacji, gdy ktoś nam dokucza. Wielokrotnie podkreślała również, iż nie można lekceważyć żadnych z form agresji w szkole i poza nią. A wszystko po to aby kreować wśród dzieci i młodzieży prawidłowe postawy, by w przyszłości mogły się stać odpowiedzialnymi dorosłymi.

  • Spotkanie z uczniami-Otwarte jednostki Policji
    Spotkanie z uczniami-Otwarte jednostki Policji
  • Spotkanie z uczniami-Otwarte jednostki Policji
    Spotkanie z uczniami-Otwarte jednostki Policji