Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Policjanci przygotowują się do zabezpieczenia uroczystości 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Świętolipskiej

50. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej jest wydarzeniem, na które przyjedzie tysiące osób. Policjanci współpracujący z organizatorem wdrażają rozwiązania dotyczące organizacji ruchu pieszych i samochodów, które powodują sprawne przemieszczanie się w okolicach miejscowości Święta Lipka. Funkcjonariusze przypominają wszystkim, którzy przyjadą odwiedzić to miejsce, by wśród tłumów nie stracili z oczu swoich dzieci oraz właściwie zabezpieczyli wartościowe rzeczy.

Centralna uroczystość odbędzie się z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski dokładnie w dniu 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej w sobotę 11 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00. Jest to jednocześnie Uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej. To czas intensywnej pracy policjantów. Dostosowując się do zabezpieczenia porządku podczas tak ważnej dla regionu imprezy, zmienia się sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy - jest ich zdecydowanie więcej niż zwykle. Ich obecność można zaobserwować szczególnie w najbardziej newralgicznych miejscach. Oprócz miejscowych policjantów do zabezpieczenia tej imprezy dołączają policjanci z sąsiednich powiatów. Aby ruch na trasach dojazdowych do miejsca uroczystości odbywał się z jak najmniejszymi utrudnieniami, policjanci zaproponowali zmiany w organizacji ruchu. Wszystko po to, aby przyjazd i uczestnictwo w uroczystościach było przyjemne dla wszystkich przyjezdnych.


Zmiany w organizacji ruchu


Aby ułatwić dojazd i wyjazd do Świętej Lipki zostanie zmieniona organizacja ruchu na drogach w tym rejonie. Na czas uroczystości będzie zamknięty przejazd przez miejscowość.


Zmiany te obowiązywać będą od 11 sierpnia 2018 roku od godzin rannych do momentu zakończenia uroczystości. Do miejsca uroczystości będzie można dojechać kilkoma trasami:


W godz. 9.00-14.00 będzie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi wojewódzkiej nr 594 od rozjazdu na Mrągowo i Reszel do wjazdu do Świętej Lipki od strony Kętrzyna. W tym czasie będzie możliwy przejazd drogą Reszel – Mrągowo wiodącą przez Świętą Lipkę, natomiast przejazd na trasie Kętrzyn - Reszel będzie możliwy drogą wiodącą przez Siemki i Klewno . Połączenie na trasie Kętrzyn – Mrągowo będzie możliwe drogą 591 wiodącą przez Muławki, Wilkowo, Szestno. Autokary wiozące pielgrzymów drogą z Mrągowa, po wysadzeniu pasażerów na skrzyżowaniu w Świętej Lipce, będą kierowane na miejsca parkingowe w Ramtach, autokary jadące z Reszla będą kierowane na miejsca parkingowe w Pilcu, natomiast autokary jadące z Kętrzyna będą parkowały na poboczach drogi wiodącej ze Świętej Lipki przez Stąpławki, Bezławki do Wilkowa. Parking dla pojazdów osobowych jadących z Kętrzyna będzie usytuowany przy wjeździe do Świętej Lipki po prawej stronie od jezdni. Parking dla pojazdów osobowych przybywających od strony Mrągowa – na polu po lewej stronie przed wjazdem do Świętej Lipki. Natomiast parking dla pojazdów osobowych jadących od strony Reszla - na łące po prawej stronie od jezdni, przed drogą do Kociborza.
Apelujemy do wszystkich przyjezdnych o bezwzględne stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów oraz inne uprawnione osoby kierujące ruchem, a także do znaków drogowych i wyznaczonych objazdów.


Parkowanie samochodów:


Auta należy parkować wyłącznie na wyznaczonych parkingach. Organizatorzy zapewniają kilkanaście tysięcy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz autokarów. Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z parkowaniem samochodów ułatwi poruszanie się innym uczestnikom uroczystości, w tym również służbom ratowniczym oraz pieszym. Proponujemy parkować samochody na parkingach najbliższych do kierunku wyjazdu.
Policjanci będą pełnili służbę przy głównych wjazdach i wyjazdach z parkingów, aby nie dopuszczać do  blokowania jezdni przez kierowców. Warto, aby kierowcy pamiętali, że po prawej stronie drogi Święta Lipka  - Pilec będzie przygotowany dodatkowy parking.


Pieszym uczestnikom ruchu przypominamy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.


Pilnujmy dzieci


Podczas tak dużej imprezy pojawia się również ryzyko zagubienia się dziecka. W tłumie wystarczy tylko chwila, by zginęło nam ono z oczu. Taka sytuacja jest szczególnie stresująca dla rodziców, ale przede wszystkim dla zagubionego dziecka. Policjanci, inne służby, czy też zwykli ludzie często mają trudność z porozumieniem się z młodym człowiekiem, gdyż często jest ono zapłakane, roztrzęsione i przede wszystkim przerażone. Bardzo pomocne w takich sytuacjach mogą być opaski, które zakłada się dziecku przed podróżą. Umieszcza się na nich dane kontaktowe, takie jak numer telefonu rodziców, imię i nazwisko dziecka, adres. W przypadku braku takiej opaski prosimy o wyposażenie dzieci w karteczki z podstawowymi informacjami tj.: imieniem dziecka oraz numerem telefonu opiekunów. Najprostszym rozwiązaniem może być wypisanie dziecku na ręku jego imienia i numeru telefonu do opiekunów.


Pilnujmy swoich rzeczy


Przewidujemy, że w imprezie uczestniczyć będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przy tak dużej liczbie uczestników trzeba być bardzo rozważnym. Z doświadczeń wynika, że głównym zagrożeniem dla turystów mogą być kradzieże kieszonkowe. Dlatego prosimy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, pieniądze, klucze do mieszkania czy samochodu, aby ich nie zgubić i żeby nie stały się przedmiotami kradzieży. Nie nośmy plecaków, toreb na plecach. Nie jesteśmy wtedy w stanie kontrolować ich zawartości. Warto plecak nosić przed sobą albo wyposażyć się w specjalnie przygotowaną do tego torbę turystyczną.


Uważajmy na słońcu


Pamiętajmy o dzieciach, osobach niepełnosprawnych i seniorach - nie pozostawiajmy ich w zamkniętych samochodach, czy na otwartym terenie, w miejscach nasłonecznionych. Takie postępowanie bezpośrednio naraża ich życie. Nie zapominajmy też o zwierzętach - one również odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur. Pozostawienie czworonoga w samochodzie, czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia. Pamiętajmy też, by zapewnić zwierzętom nieskrępowany dostęp do wody i możliwość schronienia w cieniu. Wysokie temperatury niekorzystnie wpływają również na sytuację na drogach - kierowcy często tracą czujność, są rozkojarzeni, a ich reakcje są opóźnione, w wyniku czego dochodzi do większej ilości zdarzeń drogowych. W czasie upałów szczególny nacisk kładziemy na zasadę ograniczonego zaufania - kierowca innego pojazdu może źle się poczuć, a nawet zemdleć, co może skutkować niebezpiecznymi manewrami na drodze. W związku z obecnie panującymi upałami bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, stosując się do podstawowych zasad można uniknąć wielkiej tragedii.