Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Dzień kandydata - dowiedz się, jak wygląda rekrutacja do Policji

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje o rozpoczęciu cyklu spotkań pod nazwą „Dzień Kandydata”.

W każdą trzecią sobotę miesiąca 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20 stycznia 2018 r. w auli sportowej przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3 ( dawniej ul. Pstrowskiego 3) w Olsztynie. O kolejnych terminach będziemy informować na stronie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych: Facebook i Twitter.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Doboru KWP w Olsztynie (kontakt na stronie internetowej KWP w Olsztynie)

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Regulamin Hali sportowej :

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów oraz obuwia sportowego właściwego dla sztucznej nawierzchni hali, nie pozostawiającego zabrudzeń oraz rys. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obuwia zewnętrznego.

2. W przypadku korzystania z sali JUDO, korzystający zobowiązani są do zdjęcia obuwia.

3. Oprócz odzieży wierzchniej i obuwia zewnętrznego uczestnicy zajęć przed ich rozpoczęciem, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązani są do pozostawienia w szatni również wszelkich ozdób, a w szczególności biżuterii w postaci: obrączek, pierścionków, kolczyków, łańcuszków, zegarków, itp).

4. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

utrzymania czystości w obiekcie,

zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

5. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez personel obiektu oraz przez prowadzących zajęcia.

6. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia obiektu, w tym sprzętu i urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

7. Jednorazowo z hali może skorzystać liczba osób adekwatna do możliwości obiektu i stanowisk na nim zainstalowanych.

8. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych form wypoczynku.

9. Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu pomieszczeń udostępniany jest za zgodą opiekuna obiektu.

10. Za rzeczy pozostawione w szatni Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności.

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych materiałów grożących pożarem,

środków odurzających lub substancji psychotropowych,

puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

wchodzić do pomieszczeń bez zezwolenia,

wprowadzać na teren hali zwierząt,

spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

biegania po korytarzach i schodach.

1.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2.Zabrania się korzystania z hali oraz jej wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem:

wchodzenia, wspinania się na konstrukcję hali, siatki zabezpieczającej, itp.

używania sprzętu sportowego w sposób niedozwolony.

3.Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

4.Osoby korzystające z hali sportowej oraz z innych pomieszczeń rekreacyjno-sportowych obiektu zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.